Thanh toán đối với đơn hàng oder

– Hình thức thanh toán: thanh toán bằng tiền mặt (VNĐ) hoặc chuyển khoản ngân hàng

– Khách hàng thanh toán thành 3 đợt

Đợt 1: Sau khi kí hợp đồng, bên A (bên mua hàng) ứng trước cho bên B (bên bán hàng) 40% tổng giá trị hợp đồng (tạm tính),

Đợt 2: Bên A ứng tiếp cho bên B 40% tổng giá trị hợp đồng (tạm tính) khi bên B chuyển hàng đến lắp đặt sản phẩm tại công trình (thanh toán trước khi lắp đặt).

Đợt 3: Bên A thanh toán cho bên B phần còn lại dựa trên tổng giá trị quyết toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt. 

Thanh toán đối với đơn hàng bán sẵn

– Hình thức thanh toán: tiền mặt (VNĐ) hoặc chuyển khoản

– Khách hàng thanh toán hết hoặc chia làm 2 đợt

Đợt 1: Sau khi kí hợp đồng mua hàng, bên A (bên mua hàng) ứng trước cho bên B (bên bán hàng) 30% tổng giá trị hợp đồng (tạm tính) 

Đợt 2: Bên A thanh toán cho bên B phần còn lại dựa trên tổng giá trị quyết toán trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt.

Quý khách lưu ý:

  • Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi thanh toán.
  • Lưu giữ toàn bộ chứng từ liên quan đến việc giao hàng như: phiếu mua hàng, phiếu giao hàng… để đối chiếu khi cần thiết